Privacy Verklaring

Versie Oktober 2020

 

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is geregeld hoe de persoonsgegevens van alle Europese burgers beschermd moeten worden. De verordening wordt ook wel de Europese privacywet genoemd. Indien een bedrijf persoonsgegevens verzamelt is zij verplicht haar Opdrachtgevers te infomeren dat dit gebeurt en de wijze waarop.

In deze privacyverklaring wordt dit verder uiteengezet.

 

Identiteit van de Opdrachtnemer 

Naam (Opdrachtnemer) MHASMO bv
Handelend onder MHASMO bv
Vestigingsadres Spaarndammerdijk 5a+b
1013 ZM Amsterdam

Burgemeester Brokxlaan 8-84
5041 SB Tilburg

Postadres Spaarndammerdijk 5 a
1013 ZM Amsterdam
Telefoonnummer 020-2629960
E-mailadres info@mhasmo.nl
KvK-nummer 34268122

 

Opdrachtnemer levert de volgende diensten:

 • ICT infra
 • Cloud
 • Werkplek
 • Beheer
 • Detachering
 • Training
 • Consultancy & Advies

Opdrachtnemer neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus, en natuurlijk houden we ons aan de AVG.

 

Hoe Opdrachtnemer met data omgaat

Als Opdrachtnemer beschikken wij over een aantal persoonlijke- en bedrijfsgegevens. Zorgvuldig omgaan met deze gegevens staat bovenaan in ons handelen. Uw gegevens worden dus nooit gebruikt om u advertenties aan te smeren en wij nemen alle maatregelen die nodig zijn dat deze gegevens niet op straat komen te liggen door een datalek.

De volgende uitgangspunten bepalen ons handelen op het gebied van data en privacy.

 1. De eigenaar van de data, dat bent u.

De persoonsgegevens en data die we van u beheren, zijn van u. Niet van ons. De privacy en veiligheid van deze data zal Opdrachtnemer zoveel als mogelijk garanderen.

 1. Opdrachtnemer registreert niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk

Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening zijn verplicht om aan te leveren. Het loggen en monitoren van verkeer gebeurt zo minimaal als mogelijk en alleen in het kader van capaciteit management en veiligheid.

 1. Bedrijfs- en persoonsgegevens hebben geen commercieel doel

Opdrachtnemer gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

 


Details van deze verklaring

 

 1. Registratie van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfsgegevens, zoals NAW gegevens, KvK- en BTW nummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw vast nummer;
 • Uw mobiele nummer. (niet verplicht om in te vullen op website);
 • Uw IP-adres als uw onze website bezoekt, zodat we bezoekers kunnen tellen en kunnen zien welke informatie op de site gelezen wordt;
 • Als u een domeinnaam aanvraagt, zijn we verplicht om uw naam, bedrijfsnaam en – adres te verzamelen en aan de organisatie te verstrekken die de domeinnaam uitgeeft;
 • Indien contact wordt gezocht met onze servicedesk, wordt uw vraag of probleem in een ticket opgeslagen;
 • We verzamelen geen informatie over jou bij derde partijen, ook niet via tracking cookies en pixels. Zie het kopje Cookies en pixels onderaan deze privacyverklaring.

 

 1. Het doel van verwerken van persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor een aantal doelen. Voor al deze doelen geldt dat de verwerkingen noodzakelijk zijn voor uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever

Doel van dienstverlening:
We hebben uw contactgegevens nodig om onze diensten te kunnen leveren en om facturen te kunnen sturen.

Doel van systeembeheer:
Om alles technisch goed te laten functioneren moeten we persoons- bedrijfsgegevens over uw gebruik van onze diensten verwerken. Bijvoorbeeld IP-adres, loginnaam en tijdstippen van inloggen.

Doel van Informeren:
We gebruiken contactgegevens om met u te communiceren (per e-mail, post of telefoon). We sturen alleen een nieuwsbrief als daar toestemming voor is gegeven en voldoen aan de wettelijk plicht om met één handeling jezelf af te melden.

Doel van wettelijke verplichting:
Sommige gegevens moeten we verwerken omdat dit verplicht is gesteld door de overheid. Het is bijvoorbeeld wettelijk verplicht om facturen aan zakelijke Opdrachtgevers te sturen met naam en adresgegevens, en die zeven jaar te bewaren in onze administratie. En als autoriteiten ons verplichten om gegevens te verstrekken. In dat geval zullen we eerst heel zorgvuldig controleren of het om een rechtsgeldig bevel gaat.

 

 1. Samenwerking met andere partijen

We maken gebruik van de diensten van andere bedrijven. Deze partijen zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. We maken alleen gebruik van de diensten van dergelijke bedrijven als ze zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Als een partij uw persoonsgegevens namens ons verwerkt, hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten zodat zij de gegevens alleen voor onze doelen mag verwerken.

Met de volgende partijen werken we samen:

 

TransIP

Voor de registratie van domeinnamen maken we gebruik van de diensten van TransIP B.V.

TransIP verwerkt:

 • Uw domeinnaam
 • De naam en het adres, e-mailadres en telefoonnummer dat u opgeeft om de domeinnaam op uw bedrijfsnaam te registreren

TransIP zorgt ervoor dat je gegevens niet in de openbare WHOIS informatie terecht komen.
De privacyverklaring van TransIP staat op
https://www.transip.nl/legal-and-security/privacy-policy/

 

XS4ALL

We werken samen met XS4ALL voor hosting, IP-range uitgifte en voor delen van ons netwerk.

XS4ALL verwerkt:

 • Uw internetverkeer

XS4ALL heeft technische maatregelen getroffen om te zorgen dat niemand met uw internetverkeer kan meekijken.

De privacyverklaring van XS4ALL staat op
https://cdn.xs4all.nl/privacystatement.pdf

 

Mailchimp

Voor het versturen van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van de diensten van Mailchimp.

Mailchimp verwerkt:

 • Uw e-mailadres
 • Uw voor- en achternaam
 • Uw bedrijfsnaam

 

 1. Bewaartermijn en locatie

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Het bewaren van de gegevens stopt indien uw bedrijf geen klant meer is.

We verwerken en bewaren uw gegevens alleen in de EU, en bij voorkeur alleen in Nederland, uw data is dus beschermd door de Europese privacy verordening. Als u een buitenlandse domeinnaam aanvraagt (.com bijvoorbeeld) dan worden uw gegevens verwerkt in het land waar het top level domain is geregistreerd en zijn de privacyregels van dat land van toepassing. We adviseren u daarom een .nl domein te kiezen.

 

 1. Beveiliging van uw gegevens

Opdrachtnemer stelt strenge eisen aan de beveiliging van computers en andere systemen die persoonsgegevens verwerken. Maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een SSL(of TLS)verbinding.

Onze beveiligingsmaatregelen voldoen aan alle moderne standaarden. Daarnaast heeft Opdrachtnemer de ISAE3402 verklaring op het gebied van veiligheid. Dit is door een onafhankelijk audit bureau gecontroleerd.

Als onderdeel van ISAE3402 moeten medewerker een geheimhoudingsverklaring ondertekenen en ervoor zorgen dat ze op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van privacy en computersecurity. Dit met als doel dat onze beveiliging altijd up-to-date gehouden wordt.

 

 1. Uw wettelijk rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Heeft u een klacht over de Opdrachtnemer?
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u, mocht u er met de Opdrachtnemer niet uitkomen, het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het kan ook zijn dat Opdrachtnemer niet altijd de wettelijke partij is om uw gegevens bij op te vragen als een dienst bijvoorbeeld, in overeenstemming met u, is afgenomen bij een derde partij. In dit geval zal de Opdrachtnemer u naar de juiste partij doorverwijzen.

 

 1. Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Opdrachtnemer doet niet aan profilering en geautomatiseerde besluitvorming.

 

 1. Tracking cookies en pixels

Opdrachtnemer maakt op haar website geen gebruik van tracking cookies en slaat ze daarom ook niet op in uw browser. Opdrachtnemer maakt wel gebruik van diensten van derde partijen die wellicht cookies in uw browser opslaan.

Opdrachtnemer maakt op haar website gebruik van de volgende diensten:

Google Analytics

Wat: Google Analytics is een analyseplatform dat ons op een unieke manier bepaalde prestatie analyses geeft en een goede plaats is om te begrijpen waar onze gebruikers op internet vandaan komen.

Waarom: het is goed om te weten op welke manier onze website bezoekers ons vinden, daarnaast kunnen we dankzij deze analyses onze website en marketing verbeteren.

Hoe te worden vergeten: Vanwege de privacy-vriendelijke manier waarop we Google Analytics gebruiken, op basis van de informatie die de Autoriteit Persoonsgegeven verstrekt op haar website, zijn alle gegevens die ernaar worden verzonden anoniem. We sturen geen e-mails, geen namen en we anonimiseren zelfs IP-adressen. Daarnaast houden wij ons aan uw ‘Niet bijhouden’ verzoek die via uw browser kan worden meegestuurd. Uw identiteit is hierdoor volkomen veilig.

 

Google ReCAPTCHA

Wat: Google ReCAPTCHA is een dienst die op een unieke manier kan bepalen of de bezoeker van een website een persoon of een computer is. Hiermee is te voorkomen dat bijvoorbeeld ‘spam bots’ automatisch berichten sturen.

Waarom: zonder deze dienst te gebruiken wordt het voor ons onmogelijk om contactformulieren op onze website te plaatsen te maken. Zonder deze dienst worden wij overspoeld met automatische berichten van ‘spam bots’.

Opdrachtnemer zal er alles aan doen om uw privacy en vrijheid op het internet te beschermen. Dit zien wij namelijk als universele rechten voor de mens.