Microsoft Intune

Microsoft Intune is een Cloudservice ontworpen om te helpen met MDM (Mobile Device Management) en met MAM (Mobile Application Management). Intune is een standaard programma uit de Microsoft Enterprise Mobility en Security Suite. Het werkt samen met andere Microsoft software zoals Microsoft 365 en Azure AD (Active Directory) om te bepalen wie er toegang heeft, en waartoe ze toegang hebben.
Indien MHASMO Microsoft Intune binnen uw organisatie implementeert worden de volgende zaken centraal geregeld:

  • Kiezen voor 100% werken in de cloud met Intune, of voor co-beheer tussen Configuration Manager en Intune.
  • Regels instellen en instellingen configureren voor persoonlijke apparaten en apparaten die eigendom zijn van de organisatie, om toegang te krijgen tot bedrijfs- gegevens en – netwerken.
  • Apps implementeren en verifiëren op apparaten: on-premises en mobiel.
  • Uw bedrijfsgegevens beschermen door de manier te bepalen waarop gebruikers gegevens kunnen openen en delen.
  • Ervoor zorgen dat apparaten en apps voldoen aan de beveiligingsvereisten.

U kunt apparaten beheren op meerdere niveaus. U kunt het volledige apparaat beheren inclusief de instellingen, functies en beveiliging. Met Microsoft Intune is het mogelijk om ook een beleid op te leggen. Zoals het voldoen aan bepaalde  eisen, denk bijvoorbeeld aan wachtwoord eisen. Daarnaast kunnen additionele eisen worden ingesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een huidige VPN verbinding voor medewerkers die alleen nog gebruikt mag worden op basis van een inlog pincode.

Met Mobile Application Management in Intune is het mogelijk om organisatiegegevens te beveiligen op toepassingsniveau, inclusief aangepaste apps en Store-apps.  App-beheer kan worden gebruikt op persoonlijke apparaten en apparaten die eigendom zijn van de organisatie.

Met Intune:

  • Mobiele apps toevoegen en toewijzen aan gebruikersgroepen en apparaten.
  • Apps configureren om te starten of te worden uitgevoerd met specifieke instellingen ingeschakeld, en bestaande apps op het apparaat bijwerken.
  • Rapporten bekijken over welke apps het meest worden gebruikt.
MHASMO zorgt ervoor dat het Intune systeem werkt zoals gewenst wordt door de klant. Ook zal MHASMO ervoor zorgen dat de verdere support goed wordt afgehandeld. MHASMO heeft een team van Intune specialisten om aan het werk te gaan met uw wensen en vragen over Intune.

Meer weten?

Wilt u weten wat Intune en MHASMO voor u kunnen betekenen neem dan contact op.