Cloud

MHASMO bestaat sinds 2007 en levert uiterst stabiele cloud infrastructure.

Cloud Infrastructure is de verzamelnaam voor alle door MHASMO geleverde of beheerde hosting diensten. Hosting betekent letterlijk “gastheer” en beslaat het vakgebied om web applicaties via een platform in verbinding te brengen met het internet. Dit op zodanige wijze dat de web applicaties optimaal benaderd kunnen worden door applicatiebouwers en eindgebruikers.

Er wordt binnen de hosting wereld grofweg onderscheid gemaakt tussen Linux en Microsoft server omgevingen, waarin de applicatie leidend is voor de keuze van de omgeving. Daarnaast is er heden ten dagen een grote verscheidenheid aan Public en Private Cloud Infrastructure diensten.

MHASMO ondersteunt zowel Linux als Microsoft server omgevingen en biedt volledige ondersteuning op zowel Public als Private Cloud Infrastructure. Op basis van de eisen van de Opdrachtgever ontwerpt, implementeert en onderhoudt MHASMO de bij u best passende infrastructuur.

Eisen vanuit de opdrachtgevers

Eisen en wensen van de Opdrachtgever aan de infrastructuur kunnen zich vertalen naar verschillende gebieden. Denk hierbij aan up-time, performance bij piekbelasting, multidisciplinair beheer, mate van ondersteuning en identiteitsmanagement. Binnen de managed hosting houdt MHASMO rekening met de bovenstaande eisen in het ontwerp en beheer van de infrastructuur. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de applicatie-laag en de bijbehorende data.